Voorwaarden gebruik WiFi

Door gebruik te maken van ons gratis WiFi: Hotspot Djambo Kidsplay, verbindt elke gebruiker zich aan onderstaande voorwaarden:
  • de aangeboden internettoegang is uitsluitend bestemd voor tijdelijk gebruik d.m.v. een “mobile device” van een gast van Djambo Kidsplay. Elke gast mag d.m.v. één apparaat verbinding hebben. Internettoegang is uitsluitend toegestaan tijdens openingstijden bij Djambo Kidsplay binnen;
  • voor het gebruik van beschikbare bandbreedte geldt een zogenaamde faire-use policy. Het down- dan wel uploaden van grote bestanden, zoals films en CD-image-bestanden is niet toegestaan;
  • het is niet toegestaan om het netwerk te gebruiken om spam, virussen en illegale software te verspreiden, raadplegen, downloaden, en/of het netwerk te gebruiken voor zaken welke volgens het Nederlands recht niet zijn toegestaan;
  • het is niet toegestaan via de aangeboden internettoegang activiteiten te ontplooien die in strijd zijn met de goede zeden, waarbij de goede zeden in hun dagelijkse betekenis bedoeld worden. Noch activiteiten te ontplooien die een provocatie kunnen zijn tot het plegen van misdaden en/of wanbedrijven. Noch communicatieplatformen te bezoeken en/of gebruiken van misdadige groeperingen;
  • het is niet toegestaan via de aangeboden internettoegang om zichzelf en/of anderen toegang te verschaffen tot netwerken, computers, randapparatuur en informatie die niet bedoeld zijn voor openbaar gebruik;
  • Djambo Kidsplay behoudt zich het recht om zonder opgaaf van reden de internettoegang te beëindigen of te ontzeggen;
  • gebruiker verklaart Djambo Kidsplay niet verantwoordelijk te stellen voor eventuele schade in de ruimste zin, ten gevolge van gebruik van de internettoegang. Met name voor eventuele uitval van internet, netwerk dan wel verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen, zoals het ontbreken of beperkt WiFi signaal;
  • gebruiker verklaart Djambo Kidsplay niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de gebruiker, en verplicht zich Djambo Kidsplay direct op de hoogte te stellen als gebruiker enige claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van de gebruiker op het Internet dan wel server. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na beëindigen van het gebruik van de internettoegang.
  De gebruiker die handelt in strijd met deze voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Djambo Kidsplay voortvloeiende schade.